REGULAR Könyvelő Iroda

Mennyire éri meg üzleti ajándékot adni 2012-ben?

Nyomtatás PDF

Semennyire, mert nagyon megdrágult ez a juttatás a vállalkozások számára.

Két alapvető változás következett be 2012-től az üzleti ajándékokkal kapcsolatban:

- egyrészt megszüntették az üzleti ajándék egyedi értékének korlátozását a vállalkozásoknál,

- másrészt megemelték a közterheit 10%-ról 51,17%-ra, mentes értékhatár nélkül, de van egy kedvezményezett kör, ahol létezik adómentes rész is. 

 

Emlékeztetőül: a társasági adó alanyai 2011-ben 10% társasági adót fizettek az üzleti ajándékok összértéke után. Az egyéni vállalkozó szabályozása ettől eltérő volt. 

2012. január 1-től az üzleti ajándék a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány).

Ebből látható, hogy az értékhatár megszűnt mindazoknál, akik nem tartoznak a kivételezett körbe. Ennek ellenére véleményem szerint figyelni kell erre, mert egy ellenőrzés során az adóhatóságnak joga van az ügyletet másképp megítélni, ha nagyon magas értékű.

Egyes meghatározott juttatásnak minősül az adóévben az üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azzal, hogy a jövedelem meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni az e törvény előírásai szerint adómentes juttatásokat.

Az üzleti ajándék minden forintja után 51,17% közterhet kell fizetnie a vállalkozásoknak. 1000 forint áfás értékű üzleti ajándék 1512 forint költségébe kerül a vállalkozásnak. Ez azt jelenti, hogy az üzleti ajándék értékének 1,19-szerese után 16% személyi jövedelemadót és ugyanezen összegre 27% egészségügyi hozzájárulást kell befizetnie a kifizetőnek.

Az egyes meghatározott juttatások után fizetendő közterhek a kifizetőt terhelik. Jövedelemnek minősül a juttatás értéke, az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás esetén annak szokásos piaci értéke, illetőleg abból az a rész, amelyet a magánszemély nem köteles megfizetni. Az adót a kifizetőnek - eltérő rendelkezés hiányában - a juttatás hónapja kötelezettségeként kell bevallani, illetve megfizetni.

Az egyes meghatározott juttatások közterheit a 1208-as jelű bevallásban kell szerepeltetni (lásd a 141 oldalnyi kitöltési útmutatót is!). A 1208A-01 lapon külön sor van a reprezentáció és az üzleti ajándék személyi jövedelemadójának. 

Szintén egyes meghatározott juttatásnak minősül, de az adózása más feltételekkel történik, ha a kifizető társadalmi szervezet, egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány (ideértve a közalapítványt is). Az előzőektől eltérően mentes az adó alól az adóévben a minimálbér 25 százalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azon része, amely a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 százalékát, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékát nem haladja meg.

A társadalmi szervezetek csoportjába tartoznak az egyesülésről szóló törvény értelmében a politikai szervezetek, nonprofit szervezetek, civilszervezetek, jótékonysági egyesülések, sportegyesületek, stb. Az egyesülési jogról szóló törvény igen szerteágazó.

Az adómentes értékhatár feletti üzleti ajándékok ezen szervezetek esetében is egyes meghatározott juttatásnak minősülnek. Bevallásuk évente egyszer történik, tekintettel az értékhatár megállapításának módjára.

 

 

Rövid hírek

Gyanús múlt és ellenségek hozhatják az adózók nyakára az APEH-et

Trükköző cégvezetők, slendrián adózók tarthatnak leginkább attól, hogy az APEH vagyonadó-ellenőrzést tart náluk. Az ellenőrzések alanyait hasonlóan választják ki, mint a vagyonosodási vizsgálatoknál, azaz olyanok is könnyen rákerülhetnek az ellenőrzési listára, akikkel látszólag minden rendben van.

Január 1-jén lépett életbe a vagyonadóról szóló törvény, amelynek az alapján adót kell fizetniük azoknak, akiknek nagyobb értékű ingatlan vagy valamilyen luxus kategóriába sorolt ingóság van a tulajdonukban. Az [origo] arra volt kíváncsi, mi alapján ellenőrzi majd a vagyonadó-bevallásokat az APEH.