REGULAR Könyvelő Iroda

Rehabilitációs ellátás melletti munkavégzés

Nyomtatás PDF

Mint ismeretes, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban Mmtv.) vonatkozó rendelkezései szerint:

• akik ellátása 2012. január 1-jétől rokkantsági ellátássá alakult át, június 30-ig korlátlanul folytathattak kereső tevékenységet, míg július 1-jétől három egymást követő hónapra vonatkozó havi keresetüknek az átlaga nem haladhatja meg a minimálbér 150 százalékát,

• akik ellátása rehabilitációs ellátássá alakult át, komplex minősítésükig a korábbi kereseti határt figyelembe véve dolgozhatnak, míg a komplex minősítést követően megállapított rehabilitációs ellátás mellett keresőtevékenységet egyáltalán nem szabad folytatni.

 

A komplex minősítés után megállapított ellátások melletti keresőtevékenységre vonatkozó szabályok az Alkotmánybíróság elé kerültek.

Az Alkotmánybíróság a 40/2012. (XII. 6.) AB határozatában kimondta, hogy az Mm.tv. 7. § (4) bekezdés alkotmányellenes és ezért azt megsemmisítette, míg a 13. § (2) d) pontjának alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló indítványt elutasította.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a rokkantsági ellátás melletti munkavégzés korlátja változatlan, míg jelen pillanatban a rehabilitációs ellátás mellett szabadon lehet munkát végezni.

Természetesen ez nem sokáig marad így. A már elfogadott – de a cikk késztésének pillanatában még kihirdetésre váró – az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló T/9401. számú törvényjavaslat szerint:

A rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását szüneteltetni kell arra az időtartamra, amikor az ellátott

• keresőtevékenységet végez vagy közfoglalkoztatásban vesz részt, és a munkaszerződés szerinti heti munkaideje a 20 órát meghaladja, vagy

• keresőképtelen.

A szüneteltetés időtartamára folyósított rehabilitációs pénzbeli ellátást az ok bekövetkezéséről való tudomásszerzést követőhónaptól járó ellátásból le kell vonni, vagy azt a rehabilitációs ellátás megszüntetése esetén vissza kell követelni. A levonás legfeljebb a rehabilitációs pénzbeli ellátás 50%-áig terjedhet.

 

 

Rövid hírek

Európai körkép a családi adózásról

  Családi adózásnak hívjuk, ha a háztartás összjövedelme az eltartottak számának figyelembevételével adózik. Az alábbiakban röviden, tömören összefoglaljuk a családi adózás ismérveit, hátrányait, előnyeit. A családi adózás az arányos közteherviselés egyik módja, ahol a társadalom azon szereplői, akik gyermekvállalással többlet feladatot vállalnak, azok ezen felelősségvállalásukkal arányosan kevesebb adót fizetnek. A jelenlegi  magyar személyi jövedelemadó rendszere nincs tekintettel arra, hogy az adott jövedelemből hány családtagot kell eltartani.